IZOLACJA CIEPLNA

Wszystkie przewody ogrzewcze, które przenoszą ciepło, a nie są umieszczone w ogrzewanych pomieszczeniach, trzeba starannie chronić przed stratami ciepła. Szczególną uwagę należy poświęcić izolacji, jeżeli dane pomieszczenia mają pozostać chłodne, np. piwnice z zapasami żywności albo wtedy, gdy trzeba chronić przewody przed zamarznięciem, np. przewody wodne na strychu. Dobra izolacja powinna mieć następujące właściwości: 1) niski współczynnik przewodzenia ciepła, 2) materiał izolacyjny odporny na temperaturę i możliwie mało wrażliwy na wpływy wilgotności względnie dobrze chroniony przed zawilgoceniem, 3) dużą odporność na oddziaływanie mechaniczne, 4) umocowanie izolacji powinno być łatwe, zaś naprawa izolacji prosta do przeprowadzenia. Do wykonania izolacji znajdują zastosowanie następujące surowce: ziemia okrzemkowa, magnezja, azbest, korek, wata szklana, wełna mineralna i żużlowa. Współczynnik przewodzenia ciepła. Skuteczność działania warstwy izolacyjnej o danej grubości zależy przede wszystkim od współczynnika przewodzenia ciepła użytego materiału. Izolację składającą się z licznych warstw nałożonych na siebie w płaszczyźnie prostopadłej do przepływu strumienia ciepła oblicza się za pomocą równoważnego współczynnika przewodności cieplnej jest to współczynnik przewodzenia ciepła pewnego ciała o jednolitej strukturze, które przy jednakowej grubości izolacji miałoby takie samo działanie izolacyjne, jak izolacja wielowarstwowa. W praktyce nie osiąga się zwykle skutków działania izolacji wynikających z obliczeń w oparciu o wartości współczynnika przewodności cieplnej i grubości izolacji, ponieważ trzeba się liczyć z pewnymi niedokładnościami w wykonaniu (różnice grubości poszczególnych warstw, nierównomiernie wypełnione spoiny). Częściowo występują także dodatkowe straty cieplne przez urządzenia podtrzymujące i mocujące izolację. Wpływy te są uwzględnione w wartości eksploatacyjnej współczynnika przewodności cieplnej. Wartość ta powinna być zagwarantowana przez wytwórnię i po- winna być podstawą do obliczeń strat ciepła. [podobne: artkom, olx pyrzyce, materiały budowlane zielona góra ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: artkom materiały budowlane zielona góra olx pyrzyce