Izolacje zasypywane

W tego rodzaju izolacji materiał izolujący wsypuje się do przestrzeni utworzonej między ścianami przewodów rurowych i naczyń a płaszczem z plecionki drucianej albo płaszczem z blachy. Warstwa izolacyjna służy przy tym do utrzymania odstępu między rurą a powłoką zewnętrzną. W przypadku użycia materiałów włóknistych, jak wełna szklana albo żużlowa, Wystarcza płaszcz z plecionki drucianej, przy czym po umieszczeniu izolacji wykonuje się zewnętrzną powłokę ochronną. Jeżeli używa się materiałów sypkich, jak krzemionka, magnezja, trzeba w płaszczu blaszanym wykonać szczeliny do napełniania, które później zamyka się. Izolacja zasypywana, szczególnie z płaszczem blaszanym, ma wysoką wartość, ale jest kosztowna. Nadaje się ona do izolowania dużych powierzchni a z powodu wytrzymałości i odporności na wpływy atmosferyczne używa się jej często do przewodów zdalaczynnych prowadzonych bezkanałowo na zewnątrz budynków. Kilkakrotnie rozdzielone warstwy powietrzne działają również izolująco. Wykorzystuje się to w przypadku izolacji z tektury falistej. Można też stosować napiętą albo pofałdowaną folię aluminiową, co w dużym stopniu zmniejsza wymianę promieniowania między powierzchniami ograniczającymi (izolacja typu Alfol). W dziedzinie ogrzewniczej ten rodzaj izolacji jest do dziś mało rozpowszechniony.
Zagadnienia wykonawcze. Jeśli materiały izolacyjne różnych rodzajów nie mają pewnej własnej wytrzymałości mechanicznej, wtedy stosuje się zewnętrzną osłonę, najczęściej w postaci twardego płaszcza z gipsu i krzemionki. W pomieszczeniach wilgotnych, np. jeżeli prowadzi się przewody w kanałach lub na wolnym powietrzu, zamiast twardego płaszcza stosuje się powłokę z papy bezsmołowej. Papa ta jest dociśnięta taśmami stalowymi i wielokrotnie malowana bitumem albo też naklejana. Izolacja zawsze musi kończyć się w takiej odległości przed kołnierzem, żeby można było nie tylko dociągać ale i wymienić śruby. W przypadku przewodów pionowych izolacja musi być podparta od dołu za pomocą tarcz blaszanych i kątowników żelaznych tak, aby zapobiec możliwości oderwania się jej. Na ogół w ogrzewaniach nie izoluje się urządzeń odcinających na prze- wodach rurowych, chyba że chce się uniknąć zbyt silnego nagrzania danego pomieszczenia, co ma miejsce na przykład w centralach. W ogrzewaniach wodą ciepłą zaniechanie stosowania izolacji jest uzasadnione ze względu na niższe temperatury czynnika grzejnego. W ogrzewaniach parowych i w przewodach zdalaczynnych, gdzie temperatury czynnika grzejnego wynoszą ponad 100 st. C izolowanie armatury odcinającej przynosi najczęściej zyski ekonomiczne. W urządzeniach tego rodzaju poświęca się zwykle zbyt mało uwagi stratom ciepła przez podpory i wsporniki przewodów rurowych. Powierzchnię styku między ścianą rury a umocowaniem należy ograniczyć do możliwie najmniejszych rozmiarów ewentualnie należy podłożyć paski azbestu dla zmniejszenia odprowadzania ciepła. Wieszary ruchome należy tak umieścić, aby wydłużenie rury nie niszczyło izolacji. Przy wyższych temperaturach czynnika grzejnego należy przewidzieć szczeliny dylatacyjne w sztywnym płaszczu. O wyborze materiału izolacyjnego decydują poza ceną przede wszystkim wymagania eksploatacyjne, temperatura, wpływy mechaniczne i atmosferyczne. W rozległych sieciach cieplnych, a szczególnie w przewodach zdalaczynnych, grubość izolacji musi być ustalona za pomocą porównawczej analizy ekonomicznej. W normalnych ogrzewaniach domowych można dobrać grubość izolacji z podanej niżej tablicy liczbowej, przy czym w przypadkach granicznych w przewodach parowych stosuje się wartości wyższe, a w przewodach wody ciepłej – wartości niższe. W ogrzewaniu centralnym działanie urządzenia oraz wymagana wydajność zależą od jakości ochrony cieplnej, przeto dobrze jest zlecić przedsiębiorstwu wykonującemu instalacje ogrzewcze również wykonanie izolacji tak, aby gwarancja pewności działania urządzenia pozostawała w jednym ręku. [więcej w: artkom, olx pyrzyce, materiały budowlane zielona góra ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: artkom materiały budowlane zielona góra olx pyrzyce