Naturalne wlasciwosci terenu pod budynki przemyslowe

Warunki posadowienia budynków obejmują dane dotyczące nośności gruntu i poziomu wód gruntowych. Dopuszczalne naprężenie gruntów przyjmujemy w zależności od obciążenia i rodzaju gruntu. Dla obiektów niskich i stosunkowo lekkich (przyjmujemy do 2 kG/om2, dla budynków wielokondygnacjowych minimum 2 kG/cm2, na gruncie zapewniającym równomierne osiadanie; natomiast dla budynków ciężkich, narażonych na silne wstrząsy, wymagane jest większe dopuszczalne obciążenie gruntu i teren o jednorodnej budowie geologicznej. Teren powinien być możliwie płaski, szczególnie przy długich budynkach fabrycznych i projektowanej sieci bocznic kolejowych. Kotliny nie są pożądane dla zakładów powodujących wyziewy i dymy. Kierunek wiatrów powinien być dokładnie zbadany i ustalony. Stopień dominowania przeważających wiatrów. Czystość powietrza może mieć znaczenie, jeżeli wymagają tego procesy technologiczne. Zasoby naturalne terenu dostarczają zakładom przemysłowym surowców i wpływają w decydujący sposób na wybór lokalizacji. Nie należy natomiast przydzielać pod budowę zakładów żyznych terenów o znaczeniu rolniczym. Również należy unikać terenów nie zadowalających z punktu widzenia zdrowotnego. [podobne: cennik tapetowania, jadar katalog, olx trzebinia]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cennik tapetowania jadar katalog olx trzebinia