Odprowadzanie kondensatu

Kondensat skraplający się w zbiorniczkach kondensatu, w sieci rur i w miejscu użytkowania pary zostaje odprowadzony do przewodów kondensacyjnych przez odwadniacze, które przepuszczają kondensat ale nie przepuszczają pary. Najprostszym rozwiązaniem w niskociśnieniowych urządzeniach parowych jest zastosowanie syfonu wodnego, czyli rury V kształcie litery U, której drugie ramię musi co najmniej odpowiadać wysokości słupa wodnego, równego najwyższemu ciśnieniu roboczemu. Jeśli nie można rozporządzać taką wysokością albo jeśli ciśnienie robocze jest wyższe niż 0,5 atn, wtedy używa się samoczynnych urządzeń odprowadzających kondensat. W ogrzewaniach o ciśnieniach do 0,5 atn (przy niewielkim skraplaniu się kondensatu) używa się przeważnie urządzeń odprowadzających kondensat, które działają na zasadzie termicznej . Odwadniacz zwykły i odwadniacz szybko działający. Pod wpływem tempera- tury przy przepływie pary rozszerza się element sprężynujący albo człon wypełniony łatwo wrzącą cieczą i zamyka przekrój przepływu natomiast chłodniejszy kondensat jest przepuszczany. Przyrządy takie nie są kosztowne, trzeba je jednak co pewien czas przeglądać, względnie wymieniać. Zanim jednak nastąpi zamknięcie przepływu przepuszczają one niewielkie ilości pary. W miejscach odwadniania i w urządzeniach grzejnych o dużym skraplaniu się kondensatu, szczególnie zaś w urządzeniach wysokociśnieniowych, używa się tak zwanych garnków kondensacyjnych. Szeroko rozpowszechniony jest garnek kondensacyjny pływakowy. Kondensat zbiera się we wnętrzu obudowy. Wraz z podnoszeniem się poziomu wody podnosi się szczelny pływak, który otwiera wylot za pomocą przekładni dźwigniowej, przy czym para wtłacza wodę do przewodu kondensacyjnego. Przy ciągłym skraplaniu się kondensatu pływak przybiera położenie pośrednie, przy czym może wypłynąć tyle samo wody ile się jej skrapla. Jako przyrząd do spustu wody może być zastosowana zarówno zasuwa jak i zawór. Na innej zasadzie działają tzw. labiryntowe urządzenia do odprowadzania kondensatu. Kondensat przepływając musi przejść przez wiele wąskich przekrojów pierścieniowych. Właściwością takich dławików jest przepuszczanie wielkiej ilości wody i małej ilości pary wskutek róż- nicy ciężarów właściwych. Zaletą tego systemu jest brak części ruchomych. Oba rodzaje garnków kondensacyjnych są dostosowane do wszelkich ciśnień. [więcej w: welsh corgi cardigan, pompa ciepła solanka woda, olx oława ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx oława pompa ciepła solanka woda welsh corgi cardigan