Odprowadzenie scieków

Odprowadzenie ścieków. Przy dużych ilościach uciążliwych ścieków powstaje możliwość szkodliwego ich działania. Odprowadzanie ścieków przemysłowych do zbiorników naturalnych (rzek, jezior) na zasadzie procesu samooczyszczania może często powodować zanieczyszczenie tych zbiorników, uczynienie wody niezdatną do picia (zwierząt) i do celów przemysłowych, a w rzekach spowodować może śnięcie ryb. Zakłady o dużej ilości ścieków powinny być budowane w dolnym biegu rzeki przepływającej przez daną miejscowość . Energetyka. Zaopatrzenie zakładów energii: prądu elektrycznego, gazu i pary ..Odległość przebiegających linii zasilających w energię decyduje często o kosztach inwestycji i eksploatacji zakładów przemysłowych. Zakłady przemysłowe zużywające dużo prądu należy budować w pobliżu linii wysokiego napięcia lub elektrowni. Przy korzystaniu z gazu należy brać pod uwagę możliwość i łatwość dołączenia zakładów do rurociągów gazowych lub kombinatów koksochemicznych. Odległość od ciepłowni zasilającej zakład w parę nie powinna być większa niż 4 km. [więcej w: welsh corgi cardigan, pompa ciepła solanka woda, olx oława ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx oława pompa ciepła solanka woda welsh corgi cardigan