Posts Tagged ‘altana do ogrodu’

Wegiel aktywny stosuje sie równiez do dechloracji wody

Thursday, July 28th, 2016

Do odbarwiania oraz usunięcia zapachu i smaku wody stosuje się drobno zmielony węgiel aktywny, podobnie ja w przemyśle dla odbarwienia cieczy, np. w cukrowniach. Węgiel absorbując substancje organiczne dobrze oczyszcza wody z terenów bagnistych, a poza tym usuwa smak fenoli, siarkowodór, żelazo oraz chlor. Węgiel aktywny stosuje się również do dechloracji wody. Potrzebna ilość węgla zależy od jakości wody i wynosi 0,5-30 g/m. Zazwyczaj używa się filtrów powolnych z 3 cm warstewką sproszkowanego węgla, umieszczoną w warstwie roboczej filtru. . tak aby warstewka węgla była przykryta 40 cm warstwą piasku. Prędkość filtrowania wynosi ok. 2m/dn. Gdy stosowane są filtry pośpieszne (prędkość filtrowania ok. 100 m/dn. – w filtrach otwartych oraz ok. 240 /dn ::- w zamkniętych) do wody dodaje się węgiel proszkowany, który następnie usuwa się podczas przemywania filtru. Siarkowodór oraz nadmiar CO2 mogą być usunięte z wody przez deszczowanie lub na ociekaczach, tj. na złożach z koksu, żużla lub kamieni o wys. 1,8-2,0 m. Za pomocą silnego chlorowania (1-7 mg/l) można utlenić fenole oraz inne związki wywołujące zły smak wody, m. in. związki humusowe w wodach pochodzących z terenów błotnistych. [przypisy: altana do ogrodu, baseny ogrodowe, oczyszczalnia przydomowa ]

Obszary terenów przemyslowych

Tuesday, July 12th, 2016

Obszary terenów przemysłowych dla: danego osiedla określa się nienastępującymi metodami. Metoda I. Za punkt wyjściowy przyjmuje się liczbę zatrudnionych w przemyśle oraz rodzaj zakładu przemysłowego. Za pomocą wskaźników skupienia pracowników na 1 ha ;podanych w normatywach urbanistycznych określa się potrzebną liczbę hektarów, Z grubsza możną przyjąć następujące wskaźniki, ustawiając je w trzech grupach. . I grupa obejmuje obiekty o małej liczbie zatrudnionych. Będą to zakłady przemysłu mineralnego, spożywczego, budowlanego, częściowo chemicznego, metalurgicznego, garbarnie, elektrownie itd.; wskaźnik dla I grupy wynosi 30…;-.100 prac.zha. II grupa obejmuje obiekty o średniej liczbie zatrudnionych. W skład tej grupy wchodzą: wytwórnie kotłów, silników spalinowych, obrabiarek, lokomotyw, wagonów, samochodów, konstrukcji stalowych, maszyn rolniczych, przędzalniczych, drukarskich, kabli, łożysk kulkowych, śrub, stolarnie, huty szkła technicznego, zakłady włókiennicze, piekarnie, przetwórnie mięsa; wskaźnik wynosi – 100;-.300 prac.Zha, III grupa obejmuje zakłady o dużej liczbie zatrudnionych. W skład tej grupy wchodzą zakłady o dużym zagęszczeniu pracowników w salach fabrycznych (przemysł precyzyjno-optyczny, odzieżowy, elektrotechniczny, lekki metalowy, wytwórnie obuwia, przemysł dziewiarski, huty szkła gospodarczego, wytwórnie aparatów radiowych, ma- szyn biurowych, zakłady rybne itp.); Wskaźnik wynosi 300-7-1 000 prac./ha. [hasła pokrewne: altany ogrodowe, baseny ogrodowe, altana do ogrodu ]