Posts Tagged ‘altana drewniana’

Połączenia spawane

Tuesday, February 27th, 2018

Rury bez szwu powyżej średnic Dnom 40 są dziś z zasady łączone przez spawanie nawet w rurach gwintowanych o najmniejszych średnicach spotyka się coraz częściej spawanie. Zaletą spawania jest lepsza szczelność sieci przewodów i uniknięcie różnorodnych i dość kosztownych rodzajów kształtek i łączników. W rurach wg DIN 2449 brak kołnierzy oznacza jednocześnie wyraźne obniżenie kosztów i oszczędność na materiale oraz tańszą izolację i zmniejszenie strat ciepła. W rurach tych można zmieniać kie- runek przez przyspawanie przygotowanych łuków rur dowolnego rodzaju także odgałęzienia i zmiany przekroju nie wymagają również specjalnych kształtek. Spawanie rur o mniejszych średnicach wymaga szczególnej uwagi, aby spoiwo nie dostało się do wnętrza rury i zbytnio nie zmniejszyło swobodnego przekroju. Połączenia sieci domowej centralnego ogrzewania mogą również nastręczać trudności przy spawaniu. W znacznie większym stopniu, niż przy innych rodzajach połączeń – wyniki spawania zależą od umiejętności i zdolności montera, w tym przypadku spawacza. Należy zatem poświęcać dużą uwagę szkoleniu i stałemu sprawdzaniu kwalifikacji spawaczy. Rury o grubości ścianek do 5 mm spawa się spoiną czołową, a powyżej 5 mm spoiną czołową V. Spawy okrągłe są na ogół najpewniejszymi połączeniami spawanymi. Przy trudnych pracach spawalniczych trzeba zawsze starać się używać o ile możności spawów okrągłych, przy czym, na przykład przy odgałezieniach od rur o większej średnicy albo w rozdzielaczach, odgałęzienia są wywijane na gorąco z rury głównej. Rury z niewielkimi różni- cami średnic przygotowuje się do spawania przez zwężenie albo rozszerzenie końcówek. [hasła pokrewne: altana drewniana, przydomowe oczyszczalnie ścieków, deska tarasowa modrzew syberyjski ]

Uzbrojenie terenu

Monday, February 19th, 2018

Uzbrojenie terenu. Najważniejszymi elementami uzbrojenia terenu przemysłowego Są: 1) zaopatrzenie w wodę, 2) odprowadzenie ścieków i 3) doprowadzenie energii. Przy lokalizacji terenów przemysłowych powinna być zapewniona możliwość dołączenia tych terenów do sieci ogólnomiejskich, ewentualnie możliwość własnego poboru wody lub urządzenia własnych oczyszczalni. Możliwa jest również sytuacja odwrotna, re osiedla lub małe miasta będą korzystać z uzbrojenia terenu zakładu przemysłowego. Zapotrzebowanie wody. W zakładach przemysłowych jest ono różne. Dotyczy to zarówno ilości, jak i jakości wody. Gospodarka wodna zakładu powinna być nastawiona na możliwie duży odzysk wody używanej do celów produkcyjnych. Dla określenia zapotrzebowania ważna jest wielkość bezzwrotnego zużycia wody. Wielkie znaczenie ma jakość wody wymaganej do produkcji, jej zdatność do picia, miękkość, zawartość żelaza i manganu. Przy dużym zapotrzebowaniu wody pożądane Jest położenie zakładu przemysłowego nad rzeką. Lokalizacja jest uproszczona, gdy woda ma być pobierana z wodociągów, bez naruszenia zasobów wodnych danej miejscowości. [hasła pokrewne: altana drewniana, przydomowe oczyszczalnie ścieków, deska tarasowa modrzew syberyjski ]