Posts Tagged ‘altany ogrodowe’

Obszary terenów przemyslowych

Wednesday, February 21st, 2018

Obszary terenów przemysłowych dla: danego osiedla określa się nienastępującymi metodami. Metoda I. Za punkt wyjściowy przyjmuje się liczbę zatrudnionych w przemyśle oraz rodzaj zakładu przemysłowego. Za pomocą wskaźników skupienia pracowników na 1 ha ;podanych w normatywach urbanistycznych określa się potrzebną liczbę hektarów, Z grubsza możną przyjąć następujące wskaźniki, ustawiając je w trzech grupach. . I grupa obejmuje obiekty o małej liczbie zatrudnionych. Będą to zakłady przemysłu mineralnego, spożywczego, budowlanego, częściowo chemicznego, metalurgicznego, garbarnie, elektrownie itd.; wskaźnik dla I grupy wynosi 30…;-.100 prac.zha. II grupa obejmuje obiekty o średniej liczbie zatrudnionych. W skład tej grupy wchodzą: wytwórnie kotłów, silników spalinowych, obrabiarek, lokomotyw, wagonów, samochodów, konstrukcji stalowych, maszyn rolniczych, przędzalniczych, drukarskich, kabli, łożysk kulkowych, śrub, stolarnie, huty szkła technicznego, zakłady włókiennicze, piekarnie, przetwórnie mięsa; wskaźnik wynosi – 100;-.300 prac.Zha, III grupa obejmuje zakłady o dużej liczbie zatrudnionych. W skład tej grupy wchodzą zakłady o dużym zagęszczeniu pracowników w salach fabrycznych (przemysł precyzyjno-optyczny, odzieżowy, elektrotechniczny, lekki metalowy, wytwórnie obuwia, przemysł dziewiarski, huty szkła gospodarczego, wytwórnie aparatów radiowych, ma- szyn biurowych, zakłady rybne itp.); Wskaźnik wynosi 300-7-1 000 prac./ha. [hasła pokrewne: altany ogrodowe, baseny ogrodowe, altana do ogrodu ]

Obszary terenów przemyslowych

Wednesday, February 21st, 2018

Obszary terenów przemysłowych dla: danego osiedla określa się nienastępującymi metodami. Metoda II, Podstawą w tej metodzie jest ogólna liczba mieszkańców danego, miasta, Przyjmuje się na 1 mieszkańca 15-7-20 m2 terenu przemysłowego. Przy podziale terenów ,przemysłowy,ch na dwie grupy wskaźniki kształtują się następująco: Do I. grupy należą zakłady przemysłowe dla obsługi miasta i jego rejonu; 5 m2/M w miastach dużych, 10 m2/M – w mniejszych. II. grupa obejmuje zakłady przemysłu kluczowego o 5-7-10 m2M, w sumie 10-7-15 m2/M w miastach większych (ponad 300000 M) oraz 15-7-20 m2/M w miastach mniejszych. Na rezerwę terenową należy doliczyć 10-7-20iJ0 dodatku. Metoda III. Zasadniczym elementem w metodzie III jest obliczenie powierzchni terenów przemysłowych w stosunku procentowym do terenów mieszkaniowych. Liczba ta wynosi około 15%. W każdym wypadku do usta1enia obszaru terenów przemysłowych należy użyć wszystkich trzech metod i porównując je, ustalić wartość średnią. Zakłady przemysłu drobnego zajmują tereny wynoszące 10-7-15% terenów przemysłowych. [więcej w: altany ogrodowe, baseny ogrodowe, altana do ogrodu ]