Posts Tagged ‘deska elewacyjna’

OCZYSZCZANIE ZA POMOCA KOAGULACJI

Saturday, July 30th, 2016

OCZYSZCZANIE ZA POMOCĄ KOAGULACJI Woda do picia oraz dla wielu zakładów przemysłowych musi być pozbawiona najmniejszych cząstek zawiesin, łącznie z koloidalnymi. Oczyszczanie w zbiornikach nie wystarcza i stosuje się osadzanie z koagulacją, z dalszym filtrowaniem. Koagulacja przyśpiesza osiadanie drobnych zawiesin i umożliwia zmniejszenie wymiarów osadnika, Koagulacja jest procesem fizyko-chemicznym j polega na dodawaniu do wody takich związków chemicznych-koagulantów, które powodują wytwarzanie się kłaczków. Kłaczki dzięki rozwiniętej gąbczastej budowie i ładunku elektrycznym o przeciwnym znaku absorbują drobne zanieczyszczenia zawieszone koloidalnie, a także pewną ilość ciał rozpuszczonych w wodzie. Najczęściej stosowanym koagulantem jest siarczan glinu Al2(S04h . 18 H20, który zazwyczaj stosuje się w dawkach od 20 do 100 g/m3 oczyszczonej wody, zależnie od stopnia zanieczyszczenia. [przypisy: deska elewacyjna, biologiczne oczyszczalnie ścieków, deska tarasowa modrzew syberyjski ]

USUWANIE ZANIECZYSZCZEN MECHANICZNYCH

Tuesday, July 26th, 2016

USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ MECHANICZNYCH Do zatrzymania grubszych zanieczyszczeń z wód powierzchniowych służą sita. Zazwyczaj stosowane są przed sitami kraty z prętów stalowych o prześwicie 50 mm, następnie sita druciane o wymiarach oczek 5 mm, a niekiedy jeszcze drobniejsze sita z brązu np. o prześwicie 1 mm. Drobna zawiesina może być oddzielona w osadnikach, w których prędkość przepływu wynosi około 1 mm/sek; przekrój i długość odpowiadające przepływowi wody przez osadnik w czasie 30-50 minut; głębokość 1. 8-4,5 m. W osadnikach działających sprawnie można usunąć ok. 75% zawiesin oraz ok. 80% bakterii. Bakterie przylegające do cząstek zawiesin osiadają na dnie osadnika. W celu zapewnienia ciągłości dostarczania wody muszą być wybudowane co najmniej dwa osadniki. Usuwanie osadu odbywa się za pomocą płukania silnym strumieniem wody. W ostatnich latach stosuje się ruchome mikrosita z tkaniny nylonowej, które dobrze oczyszczają wodę z zawiesin nieorganicznych i organicznych a również częściowo z bakterii. Spłukiwanie sit wodą oczyszcza je i oddziela- zawiesinę wraz z bakteriami przylegającymi do niej i do tkaniny sta – od wody oczyszczonej. [podobne: deska elewacyjna, ogrody zimowe, deski elewacyjne ]