Posts Tagged ‘deska tarasowa modrzew syberyjski’

OCZYSZCZANIE ZA POMOCA KOAGULACJI

Saturday, July 30th, 2016

OCZYSZCZANIE ZA POMOCĄ KOAGULACJI Woda do picia oraz dla wielu zakładów przemysłowych musi być pozbawiona najmniejszych cząstek zawiesin, łącznie z koloidalnymi. Oczyszczanie w zbiornikach nie wystarcza i stosuje się osadzanie z koagulacją, z dalszym filtrowaniem. Koagulacja przyśpiesza osiadanie drobnych zawiesin i umożliwia zmniejszenie wymiarów osadnika, Koagulacja jest procesem fizyko-chemicznym j polega na dodawaniu do wody takich związków chemicznych-koagulantów, które powodują wytwarzanie się kłaczków. Kłaczki dzięki rozwiniętej gąbczastej budowie i ładunku elektrycznym o przeciwnym znaku absorbują drobne zanieczyszczenia zawieszone koloidalnie, a także pewną ilość ciał rozpuszczonych w wodzie. Najczęściej stosowanym koagulantem jest siarczan glinu Al2(S04h . 18 H20, który zazwyczaj stosuje się w dawkach od 20 do 100 g/m3 oczyszczonej wody, zależnie od stopnia zanieczyszczenia. [przypisy: deska elewacyjna, biologiczne oczyszczalnie ścieków, deska tarasowa modrzew syberyjski ]

Połączenia spawane

Tuesday, July 12th, 2016

Rury bez szwu powyżej średnic Dnom 40 są dziś z zasady łączone przez spawanie nawet w rurach gwintowanych o najmniejszych średnicach spotyka się coraz częściej spawanie. Zaletą spawania jest lepsza szczelność sieci przewodów i uniknięcie różnorodnych i dość kosztownych rodzajów kształtek i łączników. W rurach wg DIN 2449 brak kołnierzy oznacza jednocześnie wyraźne obniżenie kosztów i oszczędność na materiale oraz tańszą izolację i zmniejszenie strat ciepła. W rurach tych można zmieniać kie- runek przez przyspawanie przygotowanych łuków rur dowolnego rodzaju także odgałęzienia i zmiany przekroju nie wymagają również specjalnych kształtek. Spawanie rur o mniejszych średnicach wymaga szczególnej uwagi, aby spoiwo nie dostało się do wnętrza rury i zbytnio nie zmniejszyło swobodnego przekroju. Połączenia sieci domowej centralnego ogrzewania mogą również nastręczać trudności przy spawaniu. W znacznie większym stopniu, niż przy innych rodzajach połączeń – wyniki spawania zależą od umiejętności i zdolności montera, w tym przypadku spawacza. Należy zatem poświęcać dużą uwagę szkoleniu i stałemu sprawdzaniu kwalifikacji spawaczy. Rury o grubości ścianek do 5 mm spawa się spoiną czołową, a powyżej 5 mm spoiną czołową V. Spawy okrągłe są na ogół najpewniejszymi połączeniami spawanymi. Przy trudnych pracach spawalniczych trzeba zawsze starać się używać o ile możności spawów okrągłych, przy czym, na przykład przy odgałezieniach od rur o większej średnicy albo w rozdzielaczach, odgałęzienia są wywijane na gorąco z rury głównej. Rury z niewielkimi różni- cami średnic przygotowuje się do spawania przez zwężenie albo rozszerzenie końcówek. [hasła pokrewne: altana drewniana, przydomowe oczyszczalnie ścieków, deska tarasowa modrzew syberyjski ]