Posts Tagged ‘ogrodowe szklarnie’

UMOCOWANIE, OPRACIE I WYDŁUŻANIE SIE PRZEWODÓW

Tuesday, February 27th, 2018

Tuleje do rur. Przy prowadzeniu rur przez ściany albo sufity należy założyć tuleje do rur, w których rury mogą się poruszać swobodnie i z dostatecznym luzem. Tuleje przechodzące przez sufit powinny wystawać 1 -2 cm ponad powierzchnię podłogi. Przy przejściu przez ściany wyjście rury pokrywa się najczęściej jedno- lub dwuczęściową rozetką . Rura nie powinna w żadnym przypadku dotykać do tulei lub rozetki, ponieważ przy każdym poruszaniu rury, a przede wszystkim przy nagrzewaniu i oziębianiu, powstają nieprzyjemne zgrzyty przy wadliwym założeniu rozetek ściennych odpada również przylegający tynk.
Umocowanie i oparcie rur. Przy wyborze i rozmieszczeniu umocowań przewodów należy zwracać uwagę na wydłużenia i ruchy w sieci rur, wywołane zmianami ich długości przy zmianie temperatury. Trzeba je tak wykonać, aby rura mogła przesuwać się poosiowo albo w kierunku poprzecznym. Rury o mniej- szych średnicach umocowuje się przeważnie za pomocą tak zwanych uchwytów obejmujących. Przy tym rura może być umocowana na stałe (punkt stały) lub miec możnosc ruchu wzdłuż swej osi (punkt ruchomy), wskutek istnienia luzu między ścianą rury i uchwytem. Zawieszenie rury na wieszarze umożliwia także ruchy boczne. Wieszary nadają się najbardziej do umocowania rur pod sufitami przy dostatecznej długości zapewniają one rurom swobodę ruchu. Umocowanie uchwytów do rur jest znacznie ułatwione, jeśli w sufity i ściany wpuści się w odpowiednich odstępach profilowane kształtki stalowe, do których śrubami można umocować uchwyty. Szczególnie w centralach cieplnych, korytarzach i kanałach, przez które prowadzi się przewody, dobrze jest stosować szyny ścienne, wskutek czego unika się żmudnego przebijania przepustów i otworów do umocowań daje to większą swobodę konstruktorowi przy prowadzeniu rur w przypadku nagromadzenia znacznej liczby przewodów o dużych średnicach. Przewody rurowe biegnące poziomo należy wspierać w takich odstępach, aby pod wpływem ciężaru własnego, łącznie z zawartością i izolacją, nie występowały niedopuszczalne obciążenia zginające, szczególnie w miejscach spawów, i aby nie istniała obawa zakłócenia działania wskutek wygięć (gromadzenie się powietrza w przewodach wodnych w punktach podparcia, gromadzenie się kondensatu w najniższych punktach przewodów parowych). Rury izolowane należy układać w dostatecznej odległości od ściany lub od rury sąsiedniej, aby umożliwić założenie i ewentualną naprawę izolacji. [hasła pokrewne: ogrodowe szklarnie, ławki ogrodowe, deska elewacyjna ]

Wydłużanie cieplne

Monday, February 26th, 2018

Przy ogrzewaniu wodą ciepłą należy liczyć na maksymalne wydłużenie 1 mm, zaś w przypadku ogrzewania parowego 1,2 mm na 1 fi rury. Te zmiany długości należy uwzględniać przy prowadzeniu przewodów. Swobodne wyrównanie wydłużania. Często zmiany długości może przejąć sama sieć rur dzięki swej elastyczności, wskutek zmian kierunku i związaną z tym kompensacją wydłużeń przez łuki i kolana. Pod wpływem wydłużenia prostego odcinka rury, ramię przewodu na załamaniu odgina się. Przejęcie wydłużenia przez ramię przewodu jest tym większe im jest ono dłuższe i im mniejsza jest średnica rury. Liczne wygięcia powiększają elastyczność układu, jeżeli zadbano o to, aby umocowania nie utrudniały swobodnego wydłużania i przesuwania się rur. W przypadku pionów sieci normalnego ogrzewania centralnego, zmiany długości można prawie zawsze wyrównać za pomocą odpowiedniego pro- wadzenia rur. Czasem trzeba porzucić zasadę łączenia dwóch punktów linią prostą i pogodzić się z wykonaniem pewnych obejść dla umieszczenia ramion wydłużki. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na punkty rozgałęzień. Często przesuwają się one, a więc dołączony przewód jest narażony na zginanie. Z tego powodu grzejniki w budynkach wielopiętrowych nie powinny być połączone z przewodami pionowymi za pomocą zbyt krótkich i sztywnych gałązek. W takich przypadkach zaleca się umocować przewody pionowe na stałe w połowie wysokości budynku, co pozwala na rozłożenie wydłużenia w górę i w dół, a więc zmniejsza do połowy jego wartość maksymalną. Przewód pionowy trzeba również dołączać do przewodu głównego za pomocą elastycznego odgałęzienia. W sieciach rur o większych średnicach i wyższych temperaturach trzeba koniecznie dokładnie przeliczać naprężenia gnące i występujące siły (obciążenie punktów stałych). Obliczenie takie jest trudne i zabiera wiele czasu, szczególnie w zawiłych systemach przestrzennych, a za pomocą tablic można je ułatwić tylko w przypadku obliczeń przybliżonych. W takich sytuacjach należy posłużyć się specjalną literaturą fachową. [patrz też: ogrodowe szklarnie, ławki ogrodowe, deska elewacyjna ]