Posts Tagged ‘panele szklane’

Pompy samozasysajace

Friday, July 22nd, 2016

Pompy samozasysające Pompy wirowe (6. 3. 4) muszą być napełnione cieczą przed uruchomieniem i starannie odpowietrzone. Do zalania i odpowietrzenia pompy służą: lej zalewowy umieszczony na korpusie pompy, iniektory wodne, wzgl. pompy próżniowe. Jednak, gdy pompa jest uruchamiana i zatrzymywana automatycznie, stosować należy pompy samozasysające. W pompach samozasysających króćce ssawny i tłoczny skierowane są pionowo do góry, woda pozostaje w pompie po jej zatrzymaniu i należy pompę napełnić wodą tylko przy jej pierwszym uruchomieniu . Pompy z bocznymi kanałami, jedno- i wielostopniowe są stosowane wyłącznie do cieczy czystych; pompy te mają niską sprawność około 25010; wysokość – do 8,0 m. [podobne: altana drewniana, panele szklane, ogrody zimowe ]

drobne zaklady przemyslowe

Tuesday, July 12th, 2016

W celu usunięcia uciążliwych zakładów przemysłowych spośród innych budynków, można łączyć drobne zakłady i przemysłowe, stwarzając dla nich korzystniejsze warunki, W zakładach przemysłowych uciążliwych dla otoczenia, których istnienie jest podyktowane względami gospodarczymi, a przeniesienie ich jest możliwe dopiero w późniejszym okresie, należy w miarę możliwości likwidować lub zmniejszać ich uciążliwość dla otoczenia przez instalowanie urządzeń pochłaniających pyły i gazy, urządzeń niwelujących hałasy , a w wypadku niewłaściwego odprowadzania ścieków szkodliwych, urządzać miejscowe oczyszczalnie. W niektórych wypadkach w celu rozbudowy zakładów istniejących lub uzyskania właściwych stref ochronnych należy przewidzieć możliwość dołączenia przyległych terenów o innym przeznaczeniu, nawet kosztem usunięcia położonej na nich zabudowy mieszkaniowej. [patrz też: panele ogrodzeniowe, panele podłogowe, panele szklane ]