Posts Tagged ‘pompa próżniowa’

Pompy wirowe

Friday, July 29th, 2016

Pompy wirowe (rotodynamiczne) Zasadniczymi elementami pompy wirowej są: – kadłub, – wirnik, – przewód ssawny, – przewód tłoczny, – kosz ssawny z klapą zwrotną. W zależności od ukształtowania wirnika pompy wirowe dzielimy na: pompy odśrodkowe, helikoidalne , diagonalne i śmigłowe . Działanie pomp oparte jest na wytwarzaniu siły odśrodkowej, wskutek której cząsteczki wody po ześliźnięciu się z łopatek wirnika mają pewną energię ruchu, a wskutek zwiększania prędkości na wirniku wytwarza się podciśnienie. Wskutek tego podciśnienia do wirnika zostaje wtłoczona woda przez ciśnienie atmosferyczne wywierane na powierzchnię cieczy. Ze względu na otrzymane ciśnienie pompy dzielimy na kategorie: a) niskociśnieniowe – ciśnienie wytwarzane przez pompę nie przekracza 20 m H20, b) średniociśnieniowe – 20 do 60 m H20, c) wysokociśnieniowe – powyżej 60 m H20. Ze względu na położenie wału mogą być pompy owale poziomym i pionowym. [podobne: ogrody zimowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków, panele ogrodzeniowe ]

Połączenia spawane

Tuesday, July 12th, 2016

Rury bez szwu powyżej średnic Dnom 40 są dziś z zasady łączone przez spawanie nawet w rurach gwintowanych o najmniejszych średnicach spotyka się coraz częściej spawanie. Zaletą spawania jest lepsza szczelność sieci przewodów i uniknięcie różnorodnych i dość kosztownych rodzajów kształtek i łączników. W rurach wg DIN 2449 brak kołnierzy oznacza jednocześnie wyraźne obniżenie kosztów i oszczędność na materiale oraz tańszą izolację i zmniejszenie strat ciepła. W rurach tych można zmieniać kie- runek przez przyspawanie przygotowanych łuków rur dowolnego rodzaju także odgałęzienia i zmiany przekroju nie wymagają również specjalnych kształtek. Spawanie rur o mniejszych średnicach wymaga szczególnej uwagi, aby spoiwo nie dostało się do wnętrza rury i zbytnio nie zmniejszyło swobodnego przekroju. Połączenia sieci domowej centralnego ogrzewania mogą również nastręczać trudności przy spawaniu. W znacznie większym stopniu, niż przy innych rodzajach połączeń – wyniki spawania zależą od umiejętności i zdolności montera, w tym przypadku spawacza. Należy zatem poświęcać dużą uwagę szkoleniu i stałemu sprawdzaniu kwalifikacji spawaczy. Rury o grubości ścianek do 5 mm spawa się spoiną czołową, a powyżej 5 mm spoiną czołową V. Spawy okrągłe są na ogół najpewniejszymi połączeniami spawanymi. Przy trudnych pracach spawalniczych trzeba zawsze starać się używać o ile możności spawów okrągłych, przy czym, na przykład przy odgałezieniach od rur o większej średnicy albo w rozdzielaczach, odgałęzienia są wywijane na gorąco z rury głównej. Rury z niewielkimi różni- cami średnic przygotowuje się do spawania przez zwężenie albo rozszerzenie końcówek. [hasła pokrewne: altana drewniana, przydomowe oczyszczalnie ścieków, deska tarasowa modrzew syberyjski ]