Powiazanie terenów przemyslowych z siecia urzadzen uslugowych

Tereny przemysłowe, pomimo swojego wyodrębnienia z obszaru miasta, wiążą się z organizmem miejskim i jego okolicą. Z tego też względu usytuowanie terenów przemysłowych w stosunku do pozostałych dzielnic miasta, do systemu komunikacji towarowej i osobowej, uzbrojenie terenu przemysłowego, powiązania zakładów przemysłowych z odbiorcami, należycie rozwiąże zagadnienia ekonomiczne, funkcjonalne i architektoniczne przyszłych zakładów przemysłowych. Komunikacja. W zakładach przemysłowych komunikacja obejmuje przede wszystkim zagadnienia dowozu surowców i półfabrykatów i wywozu gotowych produktów. Wybór rodzaju komunikacji zależny jest od wielkości i rodzaju zapotrzebowania przewozowego. Wielkość przewozu określa się w tonach na jednego pracownika zakładu rocznie. Pod względem zapotrzebowania przewozowego zakłady przemysłowe dzielimy ogólnie na 5 grup. 1. Przewóz bardzo mały(np. wytwórnie szczepionek, zakłady pończosznicze, odzieżowe, obuwia itp.) do 2 ton na pracownika rocznie. 2. Przewóz mały (np. drukarnie, fabryki włókiennicze, fabryki lekkiego sprzętu elektrotechnicznego itp.) – 2-7-10 ton/pracownika rocznie. 3. Przewóz średni (np. wytwórnie narzędzi i sprzętów metalowych, silników i kabli elektrycznych, wyrobów gumowych, fabryki konserw, garbarnie i1lp.) – 10-7-50 ton/prac. rocznie. 4. Przewóz duży (np. huty metali nieżelaznych i szkła, wytwórnie środków transportowych, wyrobów ceramicznych, browary itp.) – 50-7-250 ton/prac, rocznie. 5. Przewóz bardzo duży (np. wytwórnie nawozów sztucznych prefabrykowanych, materiałów ,budowlanych, huty żelaza i stali, koksownie itp.) – ponad 250 t/prac. rocznie. Z pojęciem wielkości przewozu łączy się charakter przewozu. Przewozy małe mają charakter drobnicowy, przewozy duże – masowy. [więcej w: cennik tapetowania, jadar katalog, olx trzebinia ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cennik tapetowania jadar katalog olx trzebinia