PROJEKTOWANIE ZAKLADÓW PRZEMYSLOWYCH

l. Uwagi ogólne W zagospodarowaniu przestrzennym osiedli przemysł stanowi jeden z głównych czynników miastotwórczych. W kompozycji i układzie wewnętrznym miasta przemysł jest elementem ważnym na równi z innymi elementami zabudowy miejskiej. W urbanistyce rozróżniamy dwa rodzaje przemysłu: 1) zakłady przemysłowe zaspokajające potrzeby miasta i jego rejonu, 2) zakłady przemysłu kluczowego. W planach zagospodarowania przestrzennego. powinny być przewidziane wyodrębnione tereny przeznaczone specjalnie na budownictwo przemysłowe. Ze względu na specyficzne warunki, w jakich przemysł się rozwija i oddziaływa na .pozostałe dzielnice miasta, wybór terenów pod budownictwo przemysłowe powinien być oparty na wszechstronnych studiach ekonomicznych , fizjograficznych i technologicznych, uzasadniających właściwą lokalizację i wielkość terenów. Zasadnicze znaczenie przy wyborze terenów pod zabudowę przemysłową ma analiza stanu istniejącego, obejmująca dotychczasowy ogólny stan zainwestowania przemysłowego w danym mieście z uwzględnieniem uzbrojęnia podziemnego. Badania te ułatwiają wysunięcie wstępnych wniosków dotyczących lokalizacji projektowanych terenów przemysłowych. [patrz też: welsh corgi cardigan, pompa ciepła solanka woda, olx oława ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx oława pompa ciepła solanka woda welsh corgi cardigan