Przewozy towarowe

Przewozy towarowe mogą być rozwiązane za pomocą: a) dróg kolejowych, b) dróg kołowych, c) dróg wodnych i d) dróg lotniczych. Przez drogę kolejową rozumiemy bocznicę łączącą najdogodniejszą (najbliższą) stację kolei państwowych z trenom przemysłowym. Bocznica kolejowa umożliwia tzw. przewóz bezpośredni. Jest ona potrzebna przy dużych przewozach wagonowych. wynoszących rocznie przynajmniej 40 000 ton. Przy przewozach niewielkich i drobnicowych wystarczająca ,jest obsługa pośrednia, polegająca na dowozie samochodami z kolejowej stacji ładunkowej lub z centralnych zakładów branżowych. Przy lokalizacji terenów przemysłowych obsługiwanych bocznicami należy dążyć, by były one najkrótsze i ich przeprowadzenie nie było uciążliwe dla miasta. Przy dużym ruchu przewozowym pożądane jest położenie blisko stacji rozrządowej lub ładunkowej. Tereny przemysłowe o obsłudze pośredniej należy lokalizować w pobliżu stacji ładunkowych lub central zaopatrzenia posiadających bocznice. Drogi kołowe. Przewóz towarów samochodami odbywa się po drogach kołowych. Długość drogi kołowej nie powinna przekraczać 35 km. Drogi kołowe dają możność bezpośrednich .przewozów od nadawcy do odbiorcy. Stosowane bywają w ruchu lokalnym, jak również w obrębie dużych węzłów kolejowych, w których przewozy są skomplikowane i wymagają długich postojów. [podobne: cennik tapetowania, jadar katalog, olx trzebinia ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cennik tapetowania jadar katalog olx trzebinia