Przy szczególowym charakteryzowaniu istniejacego przemyslu nalezy rozpatrzec i podac wnioski dotyczace poprawy stanu istniejacego

Przy szczegółowym charakteryzowaniu istniejącego przemysłu należy rozpatrzeć i podać wnioski dotyczące poprawy stanu istniejącego, Należy więc przeanalizować najważniejsze błędy związane z niewłaściwym i chaotycznym rozmieszczeniem zakładów przemysłowych, co tak często można spotkać w miastach rozbudowanych w okresie bezplanowej gospodarki XIX wieku. Jednym z objawów wadliwej zabudowy jest sytuowanie budynków mieszkalnych wraz z zabudową przemysłową. Dla uzyskania prawidłowego rozplanowania miasta nowoczesnego należy skoordynować rozmieszczenie terenów pracy i zamieszkania. Wady stanu istniejącego można Usunąć lub zmniejszyć :przez właściwe ustalenie lokalizacji nowych terenów przemysłowych oraz przeniesienie, istniejących zakładów przemysłowych ma nowe tereny lub ograniczenie ich ujemnego oddziaływania na otoczenie. W tym celu określa się stan techniczny budynków i urządzeń przemysłowych, stopień ich zamortyzowania, sprawdza się, czy zakład ma odpowiednią dla niego lokalizację, bada się wskaźniki przestrzenne terenów i zabudowy (czy nie występuje zbytnie zacieśnienie), stan komunikacji i transportu towarowego. (surowców i gotowych wyrobów) oraz potrzebę rozbudowy zakładów. [przypisy: hurtownia budowlana toruń, garnek kondensacyjny, zbiornik na deszczówkę podziemny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: garnek kondensacyjny hurtownia budowlana toruń zbiornik na deszczówkę podziemny