Eksploatacyjna wartość współczynnika przewodności cieplnej

W wykonanych urządzeniach, chroniących przed utratą ciepła, można pomierzyć za pomocą licznika przepływu ciepła Schmidta eksploatacyjną wartość współczynnika przewodności cieplnej, względnie w przypadku izolacji wielowarstwowej – eksploatacyjną wartość równoważnego współczynnika przewodności cieplnej. Przyrząd ten składa się z paska gumy o szerokości 6 cm i grubości ok. 3 mm, w którym z obu stron, tuż pod powierzchnią, umieszczono dużą liczbę połączonych szeregowo termoelementów. Jeśli umieścić pasek pomiarowy na pracującym przewodzie, wtedy różnica temperatur ustalająca się między jego powierzchniami jest miarą strumienia ciepła na jednostkę powierzchni. Licznik przepływu ciepła ma ponadto czuły miliwoltomierz. Dołączona instrukcja skalowania pozwala na przeliczenie odczytanego napięcia termicznego na właściwy jednostko- wy strumień ciepła w kcal/m-h. Aby uniknąć wpływów brzegowych w miejscu pomiarowym, okłada się rurę z obu stron paska pomiarowego paskami ślepymi. Dalszych szczegółów o tego rodzaju pomiarach i ocenie ich błędów należy szukać w podanej literaturze. Jeżeli mierzy się straty ciepła przewodu rurowego bezpośrednio – np. w przypadku przewodów parowych za pomocą napływającego kondensatu, a w przewodach wodnych z iloczynu strumienia wody i różnicy temperatur – wtedy do rachunku wchodzą równocześnie ilości ciepła odbierane przez osprzęt, jak umocowania, kołnierze, zawory odcinające, kompensatory itp . Wpływy tego mogą stanowić znaczną część całkowitych strat ciepła, więc z tego rodzaju pomiarów można wnioskować jedynie w przybliżeniu o jakości izolacji. Z tego też względu nie bardzo można żądać od firmy izolacyjnej gwarancji maksymalnych strat cieplnych większego odcinka przewodu albo gwarancji określonego spadku temperatury w dłuższym przewodzie wody gorącej. Rodzaje izolacji cieplnej. W zależności od sposobu układania izolacji rozróżnia się: izolację plastyczną, izolację giętką, kształtki izolacyjne i izolacje zasypywane. W ogrzewaniach używa się przeważnie dwóch pierwszych rodzajów izolacji, kształtek zaś tylko przy wyższych wymaganiach termicznych albo wytrzymałościowych, a izolacji zasypywanej – czasem w przewodach zdalaczynnych. [podobne: artkom, olx pyrzyce, materiały budowlane zielona góra ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: artkom materiały budowlane zielona góra olx pyrzyce