ARMATURA DO ODCINANIA I REGULOWANIA PRZEPŁYWU

Armatura odcinająca. Jako armaturę odcinającą w przewodach rurowych stosuje się przede wszystkim zawory grzybkowe i zasuwy , a rzadziej zawory klapowe i kurki. Średnice, ciśnienia nominalne i wymiary kołnierzy są ustalone zgodnie z normowaniem rur. Ponadto w niektórych typach zaworów normowane są także ich długości i szczegóły konstrukcyjne. Zawory dzieli się, w zależności od rodzaju wbudowania do przewodu rurowego, na zawory przelotowe i kątowe i w zależności od położenia po- wierzchni odcinającej na zawory z gniazdem prostym i skośnym. W normalnych warunkach pracy i przy małych średnicach przewodów, materiałem używanym na korpusy zaworów jest brąz, a przy dużych średnicach żeliwo. Zawory z brązu łączone są najczęściej na gwint, zaś żeliwne za pomocą kołnierzy. W zaworach przeznaczonych do przepływu czystych czynników stosuje się uszczelnienia metalowe. Opór przepływu zaworów jest dość duży ze względu na zmianę kierunku przepływu. Obecnie stosuje się częściej takie rodzaje zaworów, które mają możliwie małe opory dzięki właściwemu ukształtowaniu drogi przepływu albo ukośnemu ustawianiu gniazda zaworu wskutek tego zwiększa się jednak długość zaworu. Zawory stosowane są jako armatura odcinająca przede wszystkim do rur o malej średnicy. Przy większych średnicach, mniej więcej od Dnom 100, używane są tylko wtedy, gdy koniecznie trzeba uzyskać szczelne odcięcie. Zawory zwrotne przeciwdziałają samoczynnie wstecznemu przepływowi czynnika w poszczególnych odcinkach przewodów. Zaletą zasuw – w przeciwieństwie do zaworów : jest mniejsza długość, zaś w stanie otwartym prawie całkowity brak oporów przepływu. Są one przy tym mniej kosztowne, jeżeli mają duże średnice a nawet przy wyższych ciśnieniach wymagają niewielkiej siły do otwierania i zamykania. W urządzeniach ogrzewczych używa się do ciśnień p n 4 przeważnie zasuw żeliwnych, klinowych płaskich wg DIN 3204, przy ciśnieniach do P n 16 – zasuw kinowych owalnych wg DIN 3225, a do Pn 16 – zasuwy klinowe z okrągłą obudową wg DIN 3226. Zamknięcie zasuwy odbywa się na dwóch ukośnie leżących powierzchniach pierścieniowych za pomocą klinowej części zamykającej. W ten sposób nie można jednak osiągnąć szczelnego zamknięcia na stałe, zwłaszcza że później trudno jest poprawić powierzchnie uszczelniające. Zawory klapowe spotyka się czasem w ogrzewaniach wodnych jako armaturę dławiącą alba jako zawory zwrotne. Niezawodności zamknięcia nie można uzyskać za pomocą zaworów tych rodzajów. Zaletą zaworów klapowych, w porównaniu z zaworami dławiącymi i zaworami zwrotnymi, jest większa czułość regulacyjna i mały opór przepływu przy pełnym otwarciu. Zawór klapowy zwrotny można również w łatwy sposób zaopatrzyć w urządzenia dławiące. Kurki z mosiądzu albo z brązu ze stożkowymi trzpieniami używane są jedynie przy niewielkich średnicach i niewielkich wymaganiach co do ciśnienia i temperatury, na przykład do odpowietrzania i opróżniania ogrzewań wodnych. Specjalnym rodzajem zaworu odcinającego jest zawór dwudrogowy. Zawór dwudrogowy znajduje zastosowanie przede wszystkim w ogrzewaniu ciepłą wodą, jako armatura do odcinania kotła wtedy, gdy przy wielu urządzeniach wytwarzających ciepło i wspólnym przewodzie zabezpieczającym każdy kocioł powinien być osobno wyłączany. Jeśli armatury odcinającej używa się równocześnie do regulacji przepływu pary lub wody, wtedy traci ona swą szczelność po krótkim czasie użytkowania. Odnosi się to nie tylko do zasuw ale i,do zaworów. W podobnych przypadkach należy więc stosować obok zaworu odcinającego również specjalny zawór dławiący z przedłużonym grzybkiem redukującym. [patrz też: styropian termo organika cena, olx cieszyn, rozstaw łat pod blachodachówkę ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx cieszyn rozstaw łat pod blachodachówkę styropian termo organika cena