Armatura regulacyjna

Regulatory służą w technice ogrzewniczej przede wszystkim do samoczynnego utrzymywania żądanych temperatur albo ciśnień. W tym celu dławi się strumień czynnika grzejnego w większym lub mniejszym stopniu za pomocą zaworu regulacyjnego. Zawory mogą być wykonane jako jedno- lub dwu grzybkowe. Zawory z jednym grzybkiem stosuje się wtedy, gdy wymagane jest szczelne zamykanie i jeśli można rozporządzać dużymi siłami przesuwającymi. Zawory z dwoma grzybkami są właściwe dla dużych szybkości regulacji. Wybór regulatora jest uzależniony przede wszystkim od wymagań co do dokładności i czułości regulacji. W instalacjach ogrzewczych wystarczają zwykle regulatory działające bezpośrednio. W zależności od przeznaczenia rozróżnia się regulatory ciśnienia: przepływowe i dopływowe. Pierwsze z nich utrzymują stałe ciśnienie przed regulatorem, drugie zaś za regulatorem. Do zaworów przepływowych zaliczają się także zawory bezpieczeństwa, które mają zapobiec przekroczeniu najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego w przyrządach albo w sieciach przewodów. Zwykłe reduktory ciśnienia (zawory redukcyjne) są zaworami dopływowymi, ponieważ są one sterowane ciśnieniem za regulatorem. Regulatory ciśnienia wykonuje się z obciążeniem ciężarkowym albo sprężynowym. Ciśnienie regulujące porusza za pomocą tłoka (względnie membrany lub elastycznego mieszka) wrzeciono i grzybek zaworu przy przeciwdziałaniu siły sprężyny albo ciężaru. Przez zmianę napięcia sprężyny lub zmianę długości dźwigni, na której zawieszony jest ciężar można ustalać wielkość ciśnienia regulowanego. Prawidłowe działanie – przy wahającym się ciśnieniu po stronie nieregulowanej – jest możliwe tylko przy zaworach odciążonych. Jeśli występują duże różnice w ilości przepływu pary w ogrzewaniach, na przykład wywołane wpływem warunków atmosferycznych, wtedy warto włączyć równolegle dwa regulatory o różnej wielkości i w zależności od danego zapotrzebowania ciepła używać tylko jednego z nich. W ten sposób można także przy małym strumieniu pary poprawić dokładność regulacji. W przypadku, dużych przekrojów zaworów i przy dość małym przepływie, a więc małych prędkościach nie można uzyskać zamierzonego zdławienia ciśnienia pary w zaworze regulacyjnym. Nie należy zatem nigdy stosować reduktorów ciśnienia o średnicach zbyt dużych. W prostych przypadkach można sobie radzić, zaopatrując regulator ciśnienia w obejście przy wysokich obciążeniach część pary przepuszczana jest przez przewód obejściowy. Regulator można przeto nastawić na obciążenie mniejsze, lecz występujące częściej. Pracuje on niezawodnie w ogrzewaniach przy długich okresach małego obciążenia. Regulacja ciśnienia nie jest jednak wówczas samoczynna w całym zakresie przy wyższym zapotrzebowaniu pary trzeba przewód obejściowy regulować ręcznie. Zawór regulacyjny powinien mieć specjalny grzybek dławiący. [hasła pokrewne: styropian termo organika cena, olx cieszyn, rozstaw łat pod blachodachówkę ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx cieszyn rozstaw łat pod blachodachówkę styropian termo organika cena