Ogrzewania wodą cieplą

Na ogół ogrzewania wodą cieplą pracują ze stałą ilością wody obiegowej, a wydajność cieplną reguluje się przez zmianę temperatury zasilania. W dużych urządzeniach dla zmniejszenia kosztów prądu zmniejsza się obieg wody w godzinach nocnych albo w podobnych okresach mniejszego obciążenia (przejściowa pora roku). Regulację ilości wody można uzyskać stosując: – dławienie za pomocą urządzeń regulacyjnych, – zmianę liczby obrotów pompy, – pracę pojedynczej pompy w danym zespole pomp. Przy napędzie silnikowym wybiera się najczęściej trzeci sposób. Całko- witą ilość przetłaczanej wody rozdziela się na kilka zespołów pomp, przy czym pompy o jednakowej jak i o różnej wydajności łączy się razem. Często spotyka się podział na dwie jednostki równej wielkości trzecią pompę o tej samej wydajności stosuje się jako rezerwową. Przy wyborze pomp należy rozpatrywać ich charakterystyki w związku z charakterystykami hydraulicznymi. całej sieci rur. Ogrzewanie wodą ciepłą, znajdujące się na pograniczu między działaniem grawitacyjnym a pracą z pompą, zaopatruje się często w małą pompę z wirnikiem osiowym z napędem elektrycznym. Pompy te można wbudować bezpośrednio za pomocą kołnierzy w prosty odcinek rury albo zamiast kolana rury. Opór pomp tego typu jest mały, przeto urządzenie może także działać na zasadzie grawitacji przy unieruchomionej pompie. Takie pompy często stosuje się jedynie do przyśpieszenia obiegu wody przy nagrzewaniu albo podczas silnych mrozów. Charakterystyczną cechą pomp osiowych jest przetłaczanie dużych ilości wody przy stosunkowo małych wysokościach podnoszenia. [hasła pokrewne: pompa do szamba allegro, wolny strzelec cda, szamba plastikowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: pompa do szamba allegro szamba plastikowe wolny strzelec cda