Obszary terenów przemyslowych

Obszary terenów przemysłowych dla: danego osiedla określa się nienastępującymi metodami. Metoda II, Podstawą w tej metodzie jest ogólna liczba mieszkańców danego, miasta, Przyjmuje się na 1 mieszkańca 15-7-20 m2 terenu przemysłowego. Przy podziale terenów ,przemysłowy,ch na dwie grupy wskaźniki kształtują się następująco: Do I. grupy należą zakłady przemysłowe dla obsługi miasta i jego rejonu; 5 m2/M w miastach dużych, 10 m2/M – w mniejszych. II. grupa obejmuje zakłady przemysłu kluczowego o 5-7-10 m2M, w sumie 10-7-15 m2/M w miastach większych (ponad 300000 M) oraz 15-7-20 m2/M w miastach mniejszych. Na rezerwę terenową należy doliczyć 10-7-20iJ0 dodatku. Metoda III. Zasadniczym elementem w metodzie III jest obliczenie powierzchni terenów przemysłowych w stosunku procentowym do terenów mieszkaniowych. Liczba ta wynosi około 15%. W każdym wypadku do usta1enia obszaru terenów przemysłowych należy użyć wszystkich trzech metod i porównując je, ustalić wartość średnią. Zakłady przemysłu drobnego zajmują tereny wynoszące 10-7-15% terenów przemysłowych. [więcej w: cennik tapetowania, jadar katalog, olx trzebinia ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cennik tapetowania jadar katalog olx trzebinia