Połączenia spawane

Rury bez szwu powyżej średnic Dnom 40 są dziś z zasady łączone przez spawanie nawet w rurach gwintowanych o najmniejszych średnicach spotyka się coraz częściej spawanie. Zaletą spawania jest lepsza szczelność sieci przewodów i uniknięcie różnorodnych i dość kosztownych rodzajów kształtek i łączników. W rurach wg DIN 2449 brak kołnierzy oznacza jednocześnie wyraźne obniżenie kosztów i oszczędność na materiale oraz tańszą izolację i zmniejszenie strat ciepła. W rurach tych można zmieniać kie- runek przez przyspawanie przygotowanych łuków rur dowolnego rodzaju także odgałęzienia i zmiany przekroju nie wymagają również specjalnych kształtek. Spawanie rur o mniejszych średnicach wymaga szczególnej uwagi, aby spoiwo nie dostało się do wnętrza rury i zbytnio nie zmniejszyło swobodnego przekroju. Połączenia sieci domowej centralnego ogrzewania mogą również nastręczać trudności przy spawaniu. W znacznie większym stopniu, niż przy innych rodzajach połączeń – wyniki spawania zależą od umiejętności i zdolności montera, w tym przypadku spawacza. Należy zatem poświęcać dużą uwagę szkoleniu i stałemu sprawdzaniu kwalifikacji spawaczy. Rury o grubości ścianek do 5 mm spawa się spoiną czołową, a powyżej 5 mm spoiną czołową V. Spawy okrągłe są na ogół najpewniejszymi połączeniami spawanymi. Przy trudnych pracach spawalniczych trzeba zawsze starać się używać o ile możności spawów okrągłych, przy czym, na przykład przy odgałezieniach od rur o większej średnicy albo w rozdzielaczach, odgałęzienia są wywijane na gorąco z rury głównej. Rury z niewielkimi różni- cami średnic przygotowuje się do spawania przez zwężenie albo rozszerzenie końcówek. [hasła pokrewne: odpływ liniowy allegro, przydomowe oczyszczalnie ścieków, studnia głębinowa koszt ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: odpływ liniowy allegro pompa próżniowa studnia głębinowa koszt