Koszty ciepła zamienionego na energię mechaniczną

Przy niezbyt wielkich jednostkach montuje się pompę i silnik na wspólnej płycie, ustawionej na fundamencie w sposób tłumiący drgania. W wielkich centralach cieplnych z kotłami parowymi można napędzać pompy obiegowe za pomocą turbin parowych. W tym celu opracowano specjalne rodzaje małych turbin parowych na niskie ciśnienie pary dolotowej. Parę odlotową z turbin skrapla się w wymiennikach ciepła, dzięki czemu można ją wykorzystać do podgrzewania wody do ogrzewań lub wody użytkowej. Jednostkowe zapotrzebowanie pary dla turbin niskoprężnych jest bardzo znaczne przy małym spadku ciśnienia, często wynoszącym tylko 0,45 – 0,05 atn. Należy przeto sprawdzić, czy w ogóle można wykorzystać parę odlotową – względnie w jakich warunkach pracy. Turbina parowa zapewnia obieg wody nawet podczas przerwy w do- pływie prądu elektrycznego. Jako maszyna napędowa jest ona szczególnie niezawodna w ruchu, a liczbę jej obrotów można łatwo regulować. Główną zaletą turbiny są uzyskane oszczędności, ponieważ nie trzeba prądu dla napędu pompy, co często wpływa w wyraźny sposób na roczne koszty użytkowania ogrzewań. Koszty ciepła zamienionego na energię mechaniczną (przy uwzględnianiu strat kotła i przewodów rurowych ok. 1200 kcal/kWh) wynoszą najczęściej tylko ułamek kosztu jednej kilowatogodziny. Przydatność pompy odśrodkowej do określonych warunków pracy można ustalić najlepiej na podstawie jej charakterystyki. Charakterystyka ta, ustalona na podstawie doświadczeń, przedstawia w formie wykresu zależność między ilością przetłaczanej cieczy a wysokością podnoszenia przy stałej liczbie obrotów. Wraz ze wzrostem ilości tłoczonej cieczy zmniejsza się zwykle wysokość podnoszenia. Ze względów praktycznych zaznacza się jeszcze na tym wykresie także krzywe wydajności i sprawności. Jeśli pompa pracuje w zakresie sprawności maksymalnej do czego stale należy dążyć, wtedy przy większej ilości przetłaczanej cieczy wzrasta zapotrzebowanie mocy, wskutek obniżenia sprawności, mimo że różnica ciśnień silnie się zmniejsza. Sieć ogrzewania zaprojektowana z nadmiernym zapasem prowadzi do zwiększenia zapotrzebowania zużycia prądu na pracę pomp. Rozwiązaniem jakie pozostaje w już wykonanych urządzeniach jest dławienie przepływu wody i zmniejszanie jej ilości. [patrz też: welsh corgi cardigan, pompa ciepła solanka woda, olx oława ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx oława pompa ciepła solanka woda welsh corgi cardigan