Rodzaje i wielkosc zgrupowan zakladów przemyslowych

Zakłady przemysłowe mogą występować w następujących zgrupowaniach. Ośrodek drobnej wytwórczości tworzą drobne zakłady nieuciążliwego przemysłu i rzemiosła. Orientacyjnie przyjmuje się 1,0 ha terenu na 10000 mieszkańców w zespole bloków mieszkalnych. Lokalizacja możliwa jest w odrębnych budynkach lub w blokach mieszkalnych. Zespoły przemysłowe skupiają większe zakłady przemysłu nieuciążliwego lokalizowane w bliskości terenów mieszkaniowych. W zespołach, które zatrudniają mieszkańców dzielnicy, pożądane są zakłady zatrudniające kobiety. Przybliżony wymiar terenów 10-7-15 ha. Dzielnice przemysłowe są to zgrupowania wyposażone w pełne urządzenia techniczne zatrudniające mieszkańców dzielnicy lub miasta. Dzielnice przemysłowe powinny mieć pełne wyposażenie komunikacyjne, połączenia z drogami towarowymi, wylotowymi; powinny być położone blisko stacji ładunkowych i mieć doprowadzone bocznice. Wielkość dzielnicy przemysłowej waha się w granicach 100–:-.500 ha zależnie od wielkości miasta; przy czym zatrudnienie nie powinno przekraczać 50 000 pracowników. Zakłady lokalizacji jednostkowej złożami surowca, często oddalone od osiedli oraz szkodliwe dla otoczenia lub o produkcji specjalnej. Lokalizacja terenów przemysłowych. [więcej w: cennik tapetowania, jadar katalog, olx trzebinia ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cennik tapetowania jadar katalog olx trzebinia