Ruch ciezarowy konny

Sposób rozwiązania skrzyżowań dróg i ulic z torami kolejowymi zależny jest od charakteru drogi i ulicy oraz rodzaju natężenia ruchu występującego na torze lub grupie torów kolejowych. Wszystkie ulice powinny mieć na pewnych odcinkach jednolity profil oraz składać się wzdłuż swojej osi ,podłużnej z odcinków prostych i łuków kół. Ulice, w zależności od rzeźby terenu, mogą mieć spadki podłużne. Ruch ciężarowy konny wymaga stosowania bardzo niskich norm ze względu na ograniczone siły konia. Odcinki proste między łukami jednokierunkowymi są niewskazane. Należy w takich wypadkach stosować jednolite łuki. Przy wszystkich ulicach należy przewidzieć place parkingowe dla samochodów, które się oblicza dla 30010 samochodów osobowych w mieście. Liczbę samochodów osobowych w mieście .przyjmuje się orientacyjnie na 1 000 mieszkańców: We wszystkich miastach przyjmujemy około 10 samochodów ciężarowych na każdy tysiąc mieszkańców. Powierzchnia parkingów dla samochodów osobowych wynosi 15-:-•20 m, Postoje samochodowe mogą być rozwiązywane i w różny sposób: a) równolegle do osi ulicy (szerokość 2,5 m) , b) w cieniu drzew równolegle do osi ulicy , c) pod kątem 45° do osi ulicy (szer. 6,0 m, łatwość wjazdu) , d) prostopadle do osi ulicy (szer. 5,5 m najbardziej ekonomiczny) , e) w kilka rzędów z przejazdami wewnątrz (stosowany na większych placach), f) w zatokach chodników [przypisy: pompa do szamba allegro, wolny strzelec cda, szamba plastikowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: pompa do szamba allegro szamba plastikowe wolny strzelec cda