stopien uciazliwosci zakladów przemyslowych

Uwzględniając różny stopień uciążliwości zakładów przemysłowych podział na strefy przedstawia się następująco: Strefa I. Dzielnice wyłącznie mieszkaniowe o różnych typach zabudowy z drobnymi warsztatami rzemieślniczymi. Strefa II. Dzielnice mieszkaniowe z warsztatami produkcyjnymi średniej wielkości, lecz absolutnie nieuciążliwymi dla otoczenia. Będą to większe zakłady rzemieślnicze lub drobne warsztaty zelektryfikowane. Strefa III. Dzielnice mieszkaniowo-produkcyjne, obejmujące już większe zakłady produkcyjne nieszkodliwe dla otoczenia i dostatecznie izolowane pasami ochronnymi. Strefa IV. Dzielnice wyłącznie produkcyjne o przemyśle nieszkodliwym. Strefa V. Dzielnice wielkiego przemysłu (fabryki, kopalnie, porty) należycie izolowane pasami ochronnymi. Strefa VI. Dzielnice przemysłu szkodliwego dla otoczenia. Układ powyższy umożliwia zakładanie ciężkiego i uciążliwego przemysłu przy wielkich miastach bez narażania dzielnic mieszkaniowych na szkodliwe wpływy. [patrz też: hurtownia budowlana toruń, garnek kondensacyjny, zbiornik na deszczówkę podziemny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: garnek kondensacyjny hurtownia budowlana toruń zbiornik na deszczówkę podziemny