Uzbrojenie terenu

Uzbrojenie terenu. Najważniejszymi elementami uzbrojenia terenu przemysłowego Są: 1) zaopatrzenie w wodę, 2) odprowadzenie ścieków i 3) doprowadzenie energii. Przy lokalizacji terenów przemysłowych powinna być zapewniona możliwość dołączenia tych terenów do sieci ogólnomiejskich, ewentualnie możliwość własnego poboru wody lub urządzenia własnych oczyszczalni. Możliwa jest również sytuacja odwrotna, re osiedla lub małe miasta będą korzystać z uzbrojenia terenu zakładu przemysłowego. Zapotrzebowanie wody. W zakładach przemysłowych jest ono różne. Dotyczy to zarówno ilości, jak i jakości wody. Gospodarka wodna zakładu powinna być nastawiona na możliwie duży odzysk wody używanej do celów produkcyjnych. Dla określenia zapotrzebowania ważna jest wielkość bezzwrotnego zużycia wody. Wielkie znaczenie ma jakość wody wymaganej do produkcji, jej zdatność do picia, miękkość, zawartość żelaza i manganu. Przy dużym zapotrzebowaniu wody pożądane Jest położenie zakładu przemysłowego nad rzeką. Lokalizacja jest uproszczona, gdy woda ma być pobierana z wodociągów, bez naruszenia zasobów wodnych danej miejscowości. [hasła pokrewne: odpływ liniowy allegro, przydomowe oczyszczalnie ścieków, studnia głębinowa koszt ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: odpływ liniowy allegro pompa próżniowa studnia głębinowa koszt