Zawory grzejnikowe

Zawory do grzejników są zarówno zaworami odcinającymi jak i regulacyjnymi. Typy stosowanych dziś zaworów umożliwiają regulację ręczną, a jednocześnie umożliwiają ograniczanie ilości przepływu za po- mocą nastawienia wstępnego. Regulację ręczną wykorzystują osoby znaj- dujące się w pomieszczeniu, aby dostosować wydajność cieplną grzejnika do swych wymagań. Za pomocą nastawienia wstępnego monter przydławia dopływ czynnika grzejnego podczas ogrzewania próbnego tak, aby osiągnąć wartość odpowiadającą obliczeniom. W ogrzewaniach wodnych osiąga się to wtedy, gdy różnica temperatur na wejściu i wyjściu wszystkich grzejników jest jedna- kowa, zaś w ogrzewaniach parowych wtedy, gdy cała powierzchnia grzejna jest równomiernie ogrzana, a para nie przechodzi do przewodu kondensatu. Wstępne nastawienie zaworów powinno być takie, aby je łatwo można było określić z zewnątrz i łatwo sprawdzić. Zawory kątowe są częściej stosowane niż zawory przelotowe, gdyż łatwiej jest je wbudować, a przy tym wykazują mniejsze straty przepływu. . W celu umożliwienia wmontowania do sieci przewodów zawory wyposażone są z jednej strony w gwint wewnętrzny, a z drugiej w złączkę nagwintowaną. Najczęściej złączka gwintowana jest częścią dwuzłączki, która umożliwia odłączenie grzejnika od sieci rur. W podobnym celu mon- tuje się również dwuzłączkę na gałązce powrotnej grzejnika. Grzybek zaworu z wrzecionem i kółkiem ręcznym tworzą wraz z gniazdem zaworu części składowe regulacji ręcznej. Jako nastawienie wstępne służy wydrążony cylinder z otworami, które w mniejszym lub większym stopniu zawężają przekrój przepływu w za- worze. W przypadku zaworu grzybek zamykający a jest wykonany z wydrążeniem, w którym można osiowo przesunąć specjalny grzybek dławiący b. Położenie jego względem grzybka zamykającego decyduje o największej przepustowości zaworu położenie to ustala się przy nastawieniu wstępnym. Przy obracaniu kółka ręcznego oba grzybki za- woru są poruszane przez wydrążone wrzeciono. Wewnętrzny grzybek dławiący jest tak wykonany, że przy każdym nastawieniu wstępnym zdolność przepływu zmienia się prawie proporcjonalnie do kąta ustawienia kółka ręcznego (regulacja proporcjonalna). W istocie nie łączy się to wcale z proporcjonalną regulacją wydajności grzejników w ogrzewaniach wodnych, jak to się często przyjmuje. Ostatnio także i u nas nabierają znaczenia zawory grzejnikowe do samoczynnej regulacji wydajności. W urządzeniach tych czujka temperatury pokojowej oddziałuje na ustawienie zaworu, a przez to na strumień prze- pływu czynnika grzejnego. [hasła pokrewne: styropian termo organika cena, olx cieszyn, rozstaw łat pod blachodachówkę ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx cieszyn rozstaw łat pod blachodachówkę styropian termo organika cena